Uncategorized

Matematyka 1F4R

11-05-2020

Temat: Wektory na płaszczyźnie.

Celem lekcji jest opisywanie i wyznaczanie długości wektora.

  1. Otwórz Wektory_na_plaszczyznie lub podręcznik na stronie 227.
  2. Przeczytaj co to jest wektor i jak geometrycznie go przedstawiamy.
  3. Zapoznaj się z Przykładem 1.
  4. Zapamiętaj definicję o równości wektorów.
  5. Co to jest wektor zerowy.
  6. Wykonaj Ćwiczenie 1 str.228.
  7. Wykonaj Zadanie 3 a,b,c str.228

Opublikował Leszek Koczkodaj