AktualnościKonkursyTechnik ŻywieniaUncategorizedZrealizowane

Konkurs „Bioróżnorodność Wsi” II miejsce w Polsce

    Od 4 września do połowy listopada 2023 roku trwał ogólnopolski konkurs ,, Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”. Organizatorem konkursu była Fundacja Ziemia i Ludzie . Partnerami projektu były Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Marszałkowie poszczególnych województw.
    W ramach konkursu zespoły uczniów wraz z nauczycielem opiekunem rozpoznawały, inwentaryzowały i prezentowały na stronie bogactwo wsi i różnorodność biologiczną swojej okolicy jednocześnie wskazując na istniejące dla niej zagrożenia. Uczestnicy konkursu wykorzystywali nowoczesne narzędzia cyfrowego mapowania, które umożliwiały nanoszenie na mapę wybranych kategorii informacji wraz z opisem zdjęciowym i tekstowym.
    W naszej szkole do udziału w projekcie zgłosiły się 2 zespoły. Zespół z klasy 4 PT w składzie:
Melania Klimejko, Justyna Naumczyk, Hanna Supryn oraz zespół z klasy 3PT: Wiktoria Hulewska, Milena Łobińska, Julia Kolasa, Ivanna Krychkevych i Joanna Zieńczuk. Zespół z klasy 4PT umieścił na mapie 74 obserwacje, a zespół 3PT 190 obserwacji. Obserwacje dotyczyły gatunków roślin, zwierząt, grzybów, ekosystemów rolniczych, obiektów przyrody nieożywionej, zmian fenologicznych z naszej okolicy. Prace zespołów umieszczone są na stronie bogactwowsi.pl.
    Chcąc wyszukać umieszczone informacje należy wybrać na mapie Bioróżnorodności województwo lubelskie i miejscowość:
Jabłoń, Paszenki, Horodyszcze, Wohyń, Rozwadówka, Gęś, Przegaliny Duże, Lubiczyn.
    W konkursie brały udział 93 zespoły ze szkół z różnych stron Polski.
Miło nam poinformować, że zespół klasy 3 PT zajął II miejsce w Polsce.
    Dziękujemy Panu A. Dzieciuchowiczowi i Panu L. Koczkodajowi za pomoc informatyczną.
Bardzo się cieszymy, że dzięki udziałowi w projekcie poszerzyliśmy swoją wiedzę z bioróżnorodności i udoskonaliliśmy nasze kompetencje informatyczne o umiejętność cyfrowego mapowania.

Danuta Koczkodaj