Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II BT

Data: 06.04.2020
Temat: Przewidywanie konsekwencji własnych działań.

 

Zastanów się: jak ważna w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym jest umiejętność przewidywania konsekwencji własnych działań.

Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie następstwem naszych działań. Popełnianie błędów jest częścią naszego życia i wpisuje się w proces uczenia się i poznawania nowych rzeczy.

Popełnianie błędów nie jest złe, ale czasem bywa bardzo kosztowne. Dlatego po porażce warto przeanalizować całą sytuację, wyciągnąć wnioski i umiejętnie unikać podobnych błędóww przyszłości.

Aby uniknąć powtarzania tych samych błędów, nie wolno ignorować tego, co się stało.
Należy dokładnie przeanalizować to, co doprowadziło do błędu. Najlepiej nie skupiać się na przeszłości, a zacząć planować właściwe działania na przyszłość, wtedy będzie można wskazać plusy tej negatywnej sytuacji. Będą to: umiejętność analizy, doświadczenie oraz zdolność przewidywania konsekwencji własnych działań.

Jakie korzyści przyniesie dokładna analiza błędu?

Analiza błędu:

  • ułatwi Ci przewidywanie konsekwencji następnych działań;
  • nauczy Cię unikać podejmowania podobnych, błędnych decyzji;
  • pomoże zdystansować się do popełnionego już błędu;
  • zmniejszy stres przy podejmowaniu kolejnych, nowych działań.

Zadania dla ucznia

1. Przeanalizuj plakat (źródło: mindcoaching.pl)

2. Podaj przykłady przewidywania konsekwencji własnego działania w odniesieniu
do zawodu, w którym się kształcisz? Uzasadnij dlaczego warto przewidywać skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy, które chcesz objąć w przyszłości. (Uwzględnij przykłady następstw negatywnych i niebezpiecznych zachowań, a także pozytywnych działań).

Plakat:  analiza-błędu przewidywanie konsekwencji

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na podany wcześniej adres e-mail lub poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam
Anna Gronowska