AktualnościPraktykiUncategorized

Tym razem zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym – Kalinka

Uczniowie klasy 3 FTM w zawodzie technik rolnik oraz technik agrobiznesu odbyli zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym utrzymującym bydło opasowe w Kalince. Zapoznani zostali ze sposobem żywienia oraz warunkami utrzymania bydła. Omówione zostały codzienne czynności związane z obsługą bydła oraz wymaganiami jakie musi spełniać gospodarstwo, żeby produkcja opasów była opłacalna. Zapoznaliśmy się także z parkiem maszynowym, który towarzyszy produkcji roślinnej w tym gospodarstwie. Dzięki tym zajęciom w terenie uczniowie mogli skonfrontować zdobytą wiedzę z produkcji zwierzęcej i uzupełnić o cenne informacje, których udzieliła Pani Agnieszka Szczygielska – dyrektor firmy Pro-Hand Sp. z o.o. Dziękujemy za poświęcony czas oraz podzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.