Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

20.04.2020

Temat: Małżeństwa mieszane.

 

Celem naszej dzisiejszej lekcji jest poznanie słownictwa związanego z zawarciem małżeństwa, ślubem oraz problemami jakie mogą się pojawić przy wstąpieniu w związek małżeński z obcokrajowcem.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Zapoznajcie się ze słowniczkiem tematycznym, przepiszcie leksykę:

Муж –mąż
Жена –żona
Невеста – narzeczona/ panna młoda
Жених – narzeczony / pan młody

Моложожёны – nowożeńcy
Зять – zięć/ szwagier
Невестка – synowa
Супруг – małżonek/ mąż
Супруга- małżonka, żona
Супруги – małżonkowie

Избранник – wybranek

Избранница – wybranka

Брак / браки – małżeństwo/ małżeństwa

Вступать в брак / заключать брак– zawierać akt małżeński
Жениться – ożenić się
Гражданский брак –ślub cywilny, konkubinat, wolny związek

Регистрация /бракосочетание в ЗАГСе – rejestracja / zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Смешанный брак – małżeństwo mieszane

Заключить брак с иностранцем – wstąpić w związek małżeński z obcokrajowcem

Венчание в церкви – ślub w cerkwi

Свпдьба – ślub

Свадебное путешествие – podróż poślubna

Влюбиться – zakochać się
Венчаться – brać ślub
Брачный – małżeński
Брачные узы – więzi małżeńskie
Домашний очаг – ognisko domowe
Домохозяйка –gospodyni domowa
Семейные истории –historie rodzinne
Воспитывать детей – wychowywać dzieci

Развод – rozwód

Разводиться- rozwodzić się
Они уже давно в разводе – oni już dawno są po rozwodzie
Семейные отношения –stosunki rodzinne

SŁOWNICZEK WRAZ Z ĆWICZENIAMI umieszczam w wersji WORD ślub – słowniczek

2.Czasowniki: ożenić się, wyjść za mąż, zakochać się – ćwiczenia

Czasowniki: жениться, влюбиться łączą się w języku rosyjskim z innymi pytaniami. Zapoznajcie się z teorią oraz przykładami. Zwróćcie uwagę na pisownię „za mąż” – замуж. Zapiszcie czasowniki wraz z pytaniami, tłumaczeniem i przykładami. Postarajcie się przetłumaczyć na język polski krótkie zdania.

  • жениться (на ком?) – ożenić się

на итальянке

на польке

на Ане

  • выйти замуж (за кого?) – wyjść za mąż

за поляка

за испанца

за Павла

  • влюбиться (в кого?) – zakochać się

в Павла

в Тамару

в иностранку

Брат женился на Оле.

Я женюсь на иностранке.

Джон женился на польке.

Подруга вышла замуж за россиянина.

Хочу выйти замуж за иностранца.

Мой сын влюбился в эту девушку.

Дочь влюбилась в итальянца.

  1. Wyrażenia do tematyki małżeństw mieszanych.

Posłuchajcie autentycznych wypowiedzi Rosjan na temat małżeństw mieszanych:

„Cмешанные браки”

https://ok.ru/video/1392784050879

Zapoznajcie się z przetłumaczonymi na język polski wyrażeniami, a następnie postarajcie się przeczytać tekst.

С какими проблемами могут столкнуться те, кто вступил в смешанный брак? – z jakimi problemami mogą spotkać się ci, którzy wstąpili w związek mieszany?

Окружающие люди или не поддерживают, или постоянно критикуют – otaczający ludzie albo nie wspierają, albo ciągle krytykują

Другое вероисповедание – inne wyznanie wiary

Как воспитывать детей? – jak wychowywać dzieci?

Молодожёны не знают, в какой стране жить – nowożeńcy nie wiedzą, w którym kraju mieszkać

Другой менталитет, традиции, культура – inna mentalność, tradycje, kultura

Никто не понимает что влюбляемся не в нацию, а в человека – nikt nie rozumie, że zakochujesz się nie w narodowości, a w człowieku

Zdjęcie tekst do czytania

4.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Poniżej znajduje się przykładowy opis ilustracji oraz odpowiedzi na trzy pytania. Jest to zadanie 2 z ustnego egzaminu maturalnego. Opisując fotografię należy nazwać miejsce, osobę lub osoby oraz czynności przez nie wykonywane.

Takie pytania mogłyby się pojawić na egzaminie maturalnym. Znajdują się one wyłącznie w zestawie egzaminującego.

  1. Важна ли для тебя вера будущего избранника / избранницы?

      Почему да / нет?

Нет, я не придаю этому большого значения, главное чтобы мой будущий муж /

будущая жена любил(а) меня.

  1. С какими проблемами могут столкнуться те, кто вступил в смешанный брак?

Они могут столкнуться с непониманием близких или друзей, они могут не найти

общего языка относительно веры и других вещей, связанных с культурой, в которой выросли.

  1. Как ты думаешь, как отнеслись бы твои родители к твоему решению заключить брак с иностранцем / иностранкой?

Мне кажется, что они приняли бы мой выбор без протестов, так как у меня хорошие отношения с родителями и они уважают мои решения.

Postarajcie się samodzielnie opisać zdjęcie. Nazwijcie miejsce, osoby (opiszcie wygląd, ubiór), czynności. Chętni uczniowie mogą przysłać swój opis na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności i pracy na lekcji.

5.Podsumowanie.

Postarajcie się jeszcze raz powtórzyć słownictwo związane z zawarciem małżeństwa.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Czekam na wszystkie rozwiązania prac, które podlegają ocenie.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska