2FTP (Tech)2PT (Tech)Zdalne Lekcje

język rosyjski II FTP i II PT

29.04.2020

Temat: Daty w języku rosyjskim. Liczebniki porządkowe.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie liczebników porządkowych, które potrzebne są do określenia daty w języku rosyjskim. Temat w ciekawy sposób przybliży Wam Rosjanka. Obejrzyjcie:

Przy określaniu daty najważniejsze są liczebniki. Poznaliście już liczebniki do 100. Poniżej zamieszczam jeszcze krótkie przypomnienie. Wiecie, że bardzo ważna jest pisownia znaku miękkiego w liczebnikach. Przypomnijmy:

Od 5 do 20 i w 30 – znak miękki piszemy NA KOŃCU

Od 50 do 80 – W ŚRODKU

Od 500 do 900 – W ŚRODKU

Liczebniki 1-10 liczebniki 11-19 liczebniki 10-100
1 один 11 одиннадцать 10 десять
2 два 12 двенадцать 20 двадцать
3 три 13 тринадцать 30 тридцать
4 четыре 14 четырнадцать 40 сорок
5 пять 15 пятнадцать 50 пятьдесят
6 шесть 16 шестнадцать 60 шестьдесят
7 семь 17 семнадцать 70 семьдесят
8 восемь 18 восемнадцать 80 восемьдесят
9 девять 19 девятнадцать 90 девяносто
10 десять 100 сто

W celu przypomnienia liczebników głównych polecam obejrzenie filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=5Tajav9gl_o

Liczebniki główne znajdziecie również na stronie:

https://rosyjski.pro/liczebniki-glowne-w-jezyku-rosyjskim-dla-poczatkujacych/

 

Dziś poznajemy liczebniki od 100.

Posłuchajcie. Postarajcie się powtórzyć po lektorze:

 

Zapiszcie podane poniżej liczebniki:

 

Liczebniki 100-1000000000
сто 100
двести 200
триста 300
четыреста 400
пятьсот 500
шестьсот 600
семьсот 700
восемьсот 800
девятьсот 900
тысяча 1000
миллион 1000000
миллиард 1000000000

Skupmy się teraz na bardzo ważnym liczebniku, czyli tysiącu. Liczebnik ten odmienia się jak rzeczownik rodzaju żeńskiego. Często sprawia nam problemy, ponieważ w języku polskim 1000 jest rodzaju męskiego. Zapiszcie:

 

одна тысяча 1000
две, три, четыре тысячи 2000, 3000, 4000
пять, десять тысяч 5000, 10000

Konstrukcja Какой год?

Należy zwrócić uwagę na parę szczegółów. Najważniejszy jest tutaj rodzaj rzeczownika год (rok). To rodzaj męski i pytanie zaimka również jest w tym rodzaju. W odpowiedzi mamy liczebnik porządkowy rodzaju męskiego w mianowniku.

Popatrz na podane daty. Podane są przykłady liczebników, które mogą sprawić najwięcej trudności. W języku rosyjskim w liczebnikach porządkowych zestawionych tylko ostatni człon występuje w formie liczebnika porządkowego i odmienia się przez przypadki. Pozostałe człony są w formie liczebników głównych w mianowniku liczby pojedynczej. W języku polskim odmieniamy dwa ostatnie człony, np.

1984 – тысяча восемьсот восемьдесят четвёртый год

1984 – tysiąc osiemset osiemdziesiąty czwarty rok

 

Какой год? Który rok?
Тысяча девятьсот первый. 1901
Тысяча восемьсот семьдесят второй. 1872
Две тысячи третий. 2003
Две тысячи седьмой. 2007
Тысяча восьмой. 1008

Zapiszcie formy liczebnika porządkowego (kolumna z lewej)

Z czym najczęściej jest problem? Liczebnik 3 ma miękką końcówkę ( – ий) – третий,  w liczebnikach 7 i 8 jest miękki znak (седьмой, восьмой), w liczebniku 11 piszemy dwie literki -нн- (одиннадцатый), w liczebniku 16 występuje połączenie liter – стн (шестнадцать) a w wymowie nie ma т.

40 – сороковой; 50 – пятидесятый; 60 – шестидесятый; 70 – семидесятый: 80 – восьмидесятый; 90 – девяностый

1940 – тысяча девятьсот сороковой

1480 – тысяча четыреста восьмидесятый

Ćwiczenie

Przepisz podane przykłady i uzupełnij. Pamiętaj o pisowni znaków miękkich. Prześlij zdjęcie rozwiązanego ćwiczenia. Otrzymasz ocenę:

1353 – тысяча триста пятьдесят третий

1111- тысяча сто одиннадцатый

2004 – две тысячи четвёртый

2020 –

1746 –

1962 –

1490 –

1571 –

1285 –

166 –

1930 –

1417 –

2016 –

Podsumowanie

Powtórzcie jeszcze raz liczebniki:

Informacje dotyczące dzisiejszego tematu znajdziecie również na stronie:

https://rosyjski.ang.pl/lekcje/tablice_gramatyczne/liczebnik

Rozwiązanie ćwiczenia przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska