Uncategorized

Język polski Klasa III MPT

06.04.2020

Język polski – klasa III MTP

Temat: W Warszawie przy karuzeli… Czesław Miłosz o powstaniu w getcie.

Czas realizacji: 1 godzina

Podczas dzisiejszej lekcji poznamy wiersz Czesława Miłosza „Campo di Fiori”, który nie tylko dokumentuje powstanie w getcie warszawskim, ale też snuje refleksje o sensie dziejów oraz stawia Polakom trudne pytania.

Czesław Miłosz w okresie dwudziestolecia międzywojennego należał do wileńskiej grupy poetyckiej Żagary. Okupację spędził w Warszawie i był świadkiem powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Utwór „Campo di Fiori” został opublikowany jeszcze w czasie wojny, w kwietniu 1944 r. w antologii „Z otchłani” i niedługo potem przedrukowany w Nowym Jorku. Wiersz opublikowany w tomiku „Ocalenie” w 1945 r.

  1. Zapoznaj się z krótkim filmem przedstawiającym Czesława Miłosza – szósty film https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI
  2. Przeczytaj wiersz „Campo di Fiori” – podręcznik str. 154-156 lub tutaj: https://www.milosz.pl/przeczytaj/poezja/32/campo-di-fiori
  3. W oparciu o treść wiersza oraz poniższy materiał pomocniczy  dokonaj analizy i interpretacji utworu uwzględniając poniższe zagadnienia:
    a) Wydziel graficznie dwie perspektywy czasowe i przestrzenne przedstawione w wierszu. Skorzystaj ze schematu:
Giordano Bruno Powstańcy w getcie warszawskim
Miejsce
Czas
Elementy codzienności

 

b) Scharakteryzuj zachowanie mieszkańców Rzymu i mieszkańców Warszawy.

c) Wyjaśnij sens zestawienia pojedynczej śmierci ze śmiercią masową.

4. W ramach zadania pisemnego sporządź notatkę pod tematem, wykorzystując podane materiały i źródła.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Semeniuk