Uncategorized

język polski I BT

30.03.2020.

Temat: „Makbet” – literacka psychologia zbrodni.

Po przeczytaniu dramatu Szekspira pt.: „Makbet” przechodzimy do jego omówienia i analizy.

„Makbet” Wiliama Szekspira jest dziełem o zbrodni. Śledzimy w nim głównego bohatera od momentu  pojawienia się w jego głowie pierwszych myśli o morderstwie. Widzimy jego wahania i rozterki oraz przejawy żądzy władzy, która prowadzi do morderstwa.

Bohater został ukazany w sytuacji wyboru. Ma on wolną wolę, gdyż przepowiedniom czarownic nie musi ufać, one jedynie stawiają go przed koniecznością dokonania wyboru. Ingerencja sił zła jest wystawieniem go na próbę, w której Makbet zawodzi. Ulega metamorfozie – od prawego i szlachetnego rycerza, wiernego sługi swojego władcy – do tyrana, który brnie w spiralę zbrodni prowadzących go do tragicznego finału.

Przełomowa dla akcji dramatu jest rozmowa Makbeta z żoną w dniu, w którym król Dunkan przybywa do ich zamku. Na jej podstawie można omówić wahania i rozterki Makbeta przed podjęciem decyzji o zbrodni, nakreślić portrety psychologiczne bohaterów tragedii oraz wykryć mechanizm zbrodni: wskazać winnych morderstwa i określić ich drogi „od myśli do czynu”.

  1. Przeczytaj fragment „Makbeta” – akt I, scena VII (lekcja nr 21, str.115 w podręczniku) lub wykorzystaj link

         https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html        – akt I, scena VII

  1. Analiza postawy głównego bohatera w czasie rozmowy, która ilustruje proces przemiany, walkę dobra ze złem w duszy Makbeta:

Spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie konsekwencje planowanego czynu wymienia Makbet?
  • Wymień argumenty Makbeta przeciwko zabójstwu Dunkana.
  • Opisz rozterki Makbeta, wyrażane przez niego w tej scenie.

Swoje odpowiedzi możesz porównać z treściami zawartymi w załączniku

  1. Analiza roli Lady Makbet w zbrodni na królu – wskazywanie argumentów przemawiających do rozumu Makbeta, ale i szantaż emocjonalny:
  • Do jakich cech osobowości Makbeta odwołuje się jego żona?
  • W jaki sposób manipuluje mężem, jakich argumentów używa?
  • Jak rozumie przyczyny wahania męża?
  • Jakie wymagania Lady Makbet stawia mężowi?

Swoje odpowiedzi możesz porównać z treściami zawartymi w załączniku.

4.  Praca pisemna – Po analizie fragmentu i wykonaniu zadań odpowiedz na pytanie:

Czy Makbet popełnia zbrodnię z premedytacją, czy w afekcie? Swoją odpowiedź uzasadnij.

(zabójstwo w afekcie jest popełniane w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. )

Makbet – załącznik nr 1

Odpowiedzi proszę przesyłać zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W razie pytań, konsultacji lub ewentualnych problemów jestem do waszej dyspozycji (grupa, e-mail, e- dziennik)

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak