Uncategorized

język niemiecki 1FTR

Temat na 20.04.2020r.: Zalety i wady mieszkania na wsi i w mieście.

Kochani Uczniowie dzisiaj pracujemy zgodnie z następującym planem:

  1. Proszę przepiszcie słownictwo znajdujące się w załączniku zdalne lekcje.

zdalne lekcje 1FTR 20.04.20r.

 

2. Przeczytajcie tekst ze strony 80 z waszego podręcznika:

a)Wyszukajcie w tekście w zadaniu 1a zalety i wady życia w mieście i na wsi i przepiszcie je do

zeszytu.

3. Posłuchajcie wypowiedzi i przyporządkujcie zdania Poli, Itcie, Marcinowi i panu Kressnerowi z

zadania 1b.

4. Następnie zapoznajcie się z zadaniami w waszych ćwiczeniach:

a)Wykonajcie ćw. 1a/44, zapiszcie rzeczowniki w liczbie pojedynczej wraz z rodzajnikami

określonymi: der, die, das.

5. Obejrzyjcie zdjęcia i uzupełnijcie ilustrujące je zdania w ćwiczeniu 1b.

6. Opiszcie w dziesięciu zdaniach swoje miejsce zamieszkania.

a) Bist du in deinem Wohnort geboren oder kommst du aus einem anderen Ort? Czy urodziłeś się w            swoim miejscu zamieszkania , czy pochodzisz z innej miejscowości?

b)Wie viele Einwohner hat dein Wohnort? Ile mieszkańców ma twoja miejscowość?

c) Gibt es dort Sehenswürdigkeiten oder touristische Attraktionen? Welche?Czy są tam zabytki albo           atrakcje turystyczne? Jakie?

d) Was können Jugendliche dort machen? Co może młodzież tam robić?

e) Lebst du dort gern? Warum? Czy żyjesz tam chętnie? Dlaczego?

f) Welche Vorteile und Nachteile hat dein Ort? Jakie zalety i wady ma twoja miejscowość?

Wykonane zadania proszę wysłać na mój e- mail do 22.04.2020r.
Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik bądź na wskazany wcześniej adres e – mail: justynai@go2.pl.
Pozdrawiam
Justyna Hawryluk