Uncategorized

język angielski w technice rolniczej 01.04.2020 r.

01.04.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Temat lekcji: Czy zrobiłem coś nie tak- słuchanie i mówienie?

Podręcznik strona 23. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 23 i wykonujemy zadania 4, 5 i 6 i 7.

(Zadania 4 i 5 nawiązują do poprzedniej lekcji: „Zamykamy warsztat- co robić”)

Zad 4
Słownictwo:
a pit- kanał (do naprawy samochodów)
enter the pit- wejść do kanału
work on the car- pracować nad/przy samochodzie
a drain- odpływ (w podłodze, kranie)
a work lamp- lampa warsztatowa
an electrical outlet= a power point= an electrical socket- gniazdko eektryczne
a sink- zlew
a printer- drukarka
a lift- tu podnośnik, ale też winda (=an elevator)
a creeper- leżanka warsztatowa (żeby wsunąć się pod samochód)
storage- (put in storage)- włożyć do magazynu/składu (na przechowanie)
a bead blaster- piaszczarka do piaskowania (np. do zdzierania farby)
a mat- mata (na podłogę)
a fan- wiatrak (wentylator)

Odpowiedzi: 1. pit 2. a work lamp 3. an electrical outlet 4. the printer 5. storage 6. the bead blaster 7. the mats 8. the sink.

Zad 5. Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie.
Nagranie:

Pyt: Where should a mechanic put a completed checklist?
Odpowiedź: A mechanic should put a completed checklist on the secretary’s desk.

Zad 6. Posłuchaj nagrania i zaznacz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe:
Nagranie:

Zdania:
1. The woman closed the shop last night.
2. An amployee fell into the pit.
3. The man repreated a previous mistake

Słownictwo:
the shop- warsztat
an employee- pracownik
repeat a previous mistake- powtórzyć  poprzedni błąd

Zad 7. Posłuchaj nagrania ponownie i wstaw brakujące słowa.
Owner:
Good morning, Derek. Can I talk to you?
Mechanic:
Hi, Rachel. Sure. 1 ______ ______?
Owner:
The checklist shows that you closed last night? Is 2 _____ ______ ?
Mechanic:
Yes. Did I do something wrong?
Owner:
You forgot to 3 _____ _____ _____ against the  wall
Mechanic:
I’m sorry. I was in a hurry to get home.
Owner:
Well, Juan tripped on them this morning. He 4 ______ ______ the pit.
Mechanic:
Oh, no! It’s  5_____ ______ _____. I’m so sorry.
Owner:
He’ll be okay. But that’s why we have the checklist. Don’t let it happen again.
Mechanic:
I won’t, 6 ______ ______.

Słownictwo:
do something wrong- zrobić coś złego
forget to do sth- zapomnieć coś zrobić
put the creepers against the wall- oprzeć leżanki o ścianę
be in a hurry- śpieszyć się (być w pośpiechu)
trip on sth- potknąć się o coś
fall into the pit (fall-fell-fallen)- wpaść do kanału
it’s all my fault- to wszystko moja wina
that’s why- dlatego też, z tego powodu
don’t let it happen again- nie pozwól na to żeby się to powtórzyło.

Słowa do wstawienia:
1. what’s up
2. that right?
3. put the creepers
4. fell into
5. all my fault
6. I promise

Oczekiwania: Opanować słownictwo z lekcji związane z przedmiotami w warsztacie oraz zwroty użwane w rozmowie telefonicznej typu: (What’s up?, Can I talk to you? Did I do something wrong?, Is that right?, I promise itp)
Rozwiązać krótkie zadanie na słownictwo z lekcji na platformie Learning Apps (warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pukmtnb6t20
Link do rejestracji do platformy: https://learningapps.org/join/8gn2zy52

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk