Uncategorized

Język angielski 2 BT

05.05.2020.

Temat lekcji:

Uniwersytet Oksfordzki i  Uniwersytet Cambridge są najlepszymi uczelniami na świecie . – wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu .

Cele:

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem( znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, test wielokrotnego wyboru)

Rozwijanie umiejętności mówienia (  wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów)

Utrwalenie słownictwa z rozdziału ”Szkoła”( uzupełnienie   luk w zdaniach)

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .
  2. Zad.2 str.63-64. Przeczytaj tekst . Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
  3.  Zad.3 str. 62. Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu
  4.  Odpowiedz na pytania :

* What are some well-known universities in your country? * What are they known for?

* If you could choose any University in the world , where would you like to study? Why?

*Would you like to study at Oxbridge? Why ?/ Why not?

5. Rozwiąż zadania . Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .