1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski 1B4( druga grupa)

14.05.2020

Temat lekcji:
Czy lubisz czytać?-rozmowy w oparciu o przeczytane teksty.
Cele:
*Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego
*Poszerzenie słownictwa związanego z zainteresowaniami
*Rozwijanie umiejętności wypowiadanie się na temat literatury

Planowany przebieg lekcji:

1.Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf

2. Do zeszytu przedmiotowego wypisz następujące wyrazy i wyrażenia obok napisz ich tłumaczenie:
review; author; famous; well-known; invite; event; garden; something; once; the thought; become; the hundred-year-old; who; climb out; want; criminal gang; steal; suitcase; full of; chase; follow; journey; discover; amazing ; past; crazy; laugh; somehow; believable; plot; unforgettable; entertaining; surely; highly; enough; delighted; announce; latest; passages; afterwards; sign; as soon as; imagination; adventure; tears; remember; poem; compare; blank; page; face somebody/something; snow-covered; inspiration; cross; image; could; audience; applaud; stage; accept

3.Odpowiedz na pytania;
1)Do you read a lot? Why?/Why not?
2)Have you ever been to meeting with a writer? Who was it?
3)Have you ever tried to write a story, a poem or a song yourself? What was it about?

4.  Przeczytaj teksty i wybierz poprawne odpowiedź na pytania. Zad.2 str.148.

5.Wykonaj zadanie 3 str.148. Zadanie przepisz do zeszytu.

Rozwiązanie zadań oraz odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta