Uncategorized

język angielski 06.04.2020 r.

Język angielski 06.04.2020 r.

Temat lekcji: Wady i zalety serwisów społecznościowych w relacjach międzyludzkich na podstawie przeczytanego tekstu. 

Otwieramy podręcznik na  stronie 56 i 57 Czytamy i tłumaczymy tekst i wykonujemy zadania do tekstu (Zad 1,2,3,4,6,7, i 8).

Link do pobrania stron z podręcznika.
https://www.sendspace.com/file/sa0nsb

(Skan stron wrzuciłem też na naszą grupę na FB)

Zad 1. (Przykładowe odpowiedzi)
Pyt 1. The boy in picture number one may be reacting to some surprising news. For example he has just found out that his best friend has just got engaged. (Chłopak na obrazku nr 1 może reagować na jakieś zaskakujące wiadomości. Na przykład właśnie się dowiedział że jego najlepszy kolega się zaręczył).
Pyt 2. Yes it is. I spend a lot of time on social websites like Facebook or Instagram. (Tak, spędzam dużo czasu na stronach społecznościowych takich jak FB lub Instagram)
Pyt 3. I usually share my photos, memes /mi:mz/ and favourite music. (Zazwyczaj udostępniam swoje zdjęcia, memy  i ulubioną muzykę).

Zad 2 i 6. W tym celu udaj się na:
https://learningapps.org/display?v=pkp61nthk20

Słownictwo do tych zadań:
acquaintances– znajomi
an addiction to sth- uzależnienie od czegoś
be addicted to sth– być od czegoś uzależnionym
a concept- idea, concept
side effects of sth- efekty ubczone czegoś
embarrassment/shame– zażenowanie/wstyd
envy/jealousy– zazdrość
be envious of sth/jealous of sth- być zazdrosny o coś/o kogoś
acquaintances– znajomi
interaction- wzajemne relacje, interakcja

Zad 3 i 4. Czytamy i tłumaczymy tekst o wadach i zaletach portalów społecznościowych.

Aby przećwiczyć nowe słownictwo z tekstu wejdź na:
https://learningapps.org/display?v=pdvh3fjg220

Słownictwo z tekstu:
grow– rosnąć, rozrastać się
although- mimo że
enjoy sth (doing sth)- lubić coś (coś robić)
daily- codzienny, dzienny; codziennie, dziennie
take place– mieć miejsce, odbywać się
exchange sth (for sth)- wymieniać coś (za coś)
share sth- dzielić się czymś/ udostępniać coś
She shares a flat with a friend- Ona współdzieli mieszkanie z przyjacielem.
make sb feel good– sprawia że ktoś czuje się dobrze
a study on sth– badanie/analiza czegoś
a study– gabinet, pracownia
experience– doświadczenie, przeżycie
experience sth– doświadczyć coś, przeżyć coś
graduation– ukończenie studiów lub uroczystość ukończenie studiów
graduate from UMCS– ukończyć studia na UMCS-ie
abroad- za granicą- np.
go abroad- pojechać za granicę; work abroad– pracować za granicą, live abroad– mieszkać za granicą.
wonder– zastanawiać się
bully sb– znęcać się nad słabszymi
post a photo- opublikować zdjęcie
a side effect of sth– efekt uboczny czegoś
be able/unable to do sth– (nie)móc, (nie) być w stanie coś zrobić
switch off sth=turn off sth- wyłączyć coś np. The light, computer itd.
a device– urządzenie
suffer from sth- cierpieć na coś
anxiety– niepokój
be anxious– być zaniepokojonym
remain– pozostawać
a part of sth– część czegoś
make sure– upewnić się, postarać się
focus on sth= concentrate on sth- skupiać się na czymś
digital– cyfrowy   a digit- cyfra
replace- wymienić, zastąpić
get together with sb– spotkać się z kimś
go out for a meal– wyjść na miasto na posiłek
in person– osobiście
friendship– przyjaźń
mean– znaczyć, oznaczać
keep in mind- pamiętać, mieć na uwadze
get on (well) with sb– mieć z kimś dobre relacje
look up to sb- podziwiać kogoś
in the end=eventually– w końcu, ostatecznie, koniec końców
the number of sth– liczba czegoś
quality of sth– jakość czegoś
a quality– cecha charakteru: Laziness is my worst quality.
close to sb– blisko kogoś

Zad 7:
Zwroty z mind:

keep sth in mind– mieć coś na uwadze, pamiętać o czymś
to my mind– według mnie, moim zdaniem
never mind– nic nie szkodzi, nic się nie stało
change one’s mind– zmienić zdanie
come to mind– przyjść na myśl/ do głowy.

Zad 8. (Odpowiedzi)
1. You should keep in mind (powinieneś pamiętać) when crossing the road in the UK that people drive on the left.
2. I’m afraid I forgot to ring James about the party. Never mind. (Nic nie szkodzi). I’ll do it.
3. I thought I wanted to study abroad, but now I have changed my mind. (zmieniłam zdanie).
4. To my mind (Moim zdaniem), spending a lot of time on social media isn’t a good thing.
5. What comes to your mind (przychodzi Ci na myśl) when I say the word ‘friendship’?

Oczekiwania:
1. Rozwiązać zadania na Learning Apps (rozwiązanie chociaż 1 zadania to warunek uzyskania obecności na lekcji)
Jeszcze raz podaje link do rejetracji na portalu: https://learningapps.org/join/ut59e9ja
2. Opanować słownictwo z tego tekstu, zwroty z „mind”.
3. Umieć na podstawie tekstu odpowiedzieć na pytanie:
What are the advantages and disadvantages of using social media?

W razie pytań: archilczuk@gmail.com lub kontakt przez FB.

Ariel Chilczuk