1F4R (Tech)Zdalne Lekcje

Informatyka 1F4R

20-04-2020

Temat: Bazy danych – tworzenie kwerend.

Celem lekcji jest poznanie zasad tworzenia zapytań do bazy danych.

  1. Obejrzyj film 1: Tworzenie prostych kwerend w widoku projektu.

    https://www.youtube.com/watch?v=jx0quXQFPfg

  2. Obejrzyj film 2: Tworzenie kwerend podsumowujących

    https://www.youtube.com/watch?v=qysiMeca1JA

Opracował Leszek Koczkodaj