Uncategorized

Historia i społeczeństwo 4 RTM

21. 04. 2020r.

TEMAT: Między wolnym handlem a protekcjonizmem.

Celem lekcji będzie omówienie modeli polityki handlowej współczesnego świata oraz problemów i trudności związanych z tą dziedziną.

 

ZAGADNIENIA: podręcznik str. 150-153

  1. Znaczenie handlu zagranicznego.
  2. Modele polityki handlowej;

a) liberalizm gospodarczy – oprty jest o zasadę wolnego rynku odrzucającą jakąkolwiek ingerencję państwa w życie społeczno-gospodarcze; zwolennicy liberalizmu twierdzą, że takie interwencje są nieefektywne ekonomicznie, prowadzą do zaniku inicjatywy gospodarczej i sprzyjają tworzeniu przez państwo uprzywilejowanych grup (łamiąc zasadę równości).

b) protekcjonizm – czyli ochrona rynku krajowego przed konkurencją z zagranicy. Państwo zabezpieczenia się poprzez zmniejszenie importu oraz wspomaganie eksportu poprzez wprowadzanie cła, embargo oraz kontyngenty; prócz zabezpieczenia przed dużą ilością importu stosuje się także szereg ułatwień dla krajowych eksporterów np. różnego rodzaju ulgi i zwolnienia podatkowe, a także subsydia, tj. dopłat do towarów eksportowanych.

3. Współczesny handel światowy i jego problemy.

4. Międzynarodowe porozumienia handlowe

Bardzo proszę zapoznać się z materiałami w podręczniku oraz prezentacja uzupełniającą:

https://prezi.com/lw-zbhtda8zr/miedzy-wolnym-handlem-a-protekcjonizmem/

 

Podsumowaniem lekcji będzie analiza tekstu źródłowego ze str. 152.

Pozdrawiam

A.Żelazowska