1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Historia 1CB

7.04.2020 r.

Temat: Rzeczpospolita w czasach saskich

  1. Unia personalna z Saksonią.

 

Unia personalna – związek dwóch lub więcej państw, które mają wspólnego monarchę.

 

Po śmierci Jana III Sobieskiego, na króla Rzeczpospolitej został wybrany książę Saksonii  August II        z dynastii Wettinów. W ten sposób od 1697 r. Rzeczpospolita i Saksonia zostały połączone unią personalną, która istniała do 1763 r. Oba nie miały wspólnej granicy i bardzo różniły się od siebie pod wieloma względami.

 

  1. Nowe otoczenie polityczne

Początek rządów Augusta II przypadł na czas ważnych zmian w sąsiedztwie Rzeczypospolitej. W 1701 roku elektor brandenburski został koronowany na króla Prus. Utworzone państwo składało się z Prus Książęcych i Brandenburgii i pod rządami Hohenzollernów rosło w siłę dzięki rozbudowie armii                         i administracji. Na przełomie XVII i XVIII wieku władzę w Rosji objął car Piotr I Wielki, który podobnie jak władcy Prus dążył do wzmocnienia i unowocześnienia państwa oraz armii.

 

  1. Skutki unii polsko-saskie

 

  1. A) negatywne skutki unii

–  zniszczenia wojenne spowodowane wielką wojną północną  (Rzeczpospolita nie uczestniczyła

w wojnie ale na jej terytorium walczyły obce armie co przyczyniło się do upadku wielu miast i wsi oraz wyludnienia kraju).

– podział społeczeństwa na dwa wrogie obozy, zwolenników Sasów i Stanisława Leszczyńskiego – „Jedni do Lasa, drudzy do Sasa”.

– pogłębienie się konfliktu z innowiercami

– paraliż wewnętrznych i zewnętrznych funkcji państwa, poprzez częste zrywanie sejmów

i mieszanie się w sprawy Rzeczypospolitej, obcych, ościennych mocarstw, zwłaszcza Rosji co prowadziło do anarchii. (1717 r. sejm niemy i 1732 r. traktat trzech czarnych orłów)

 

Innowiercy – wyznawcy innych religii.

Anarchia – chaos i nieporządek wynikający z braku władzy lub bezsilności władzy.

Traktat trzech czarnych orłów – porozumienie Rosji, Prus i Austrii w sprawie utrzymywania

w Rzeczpospolitej anarchii

 

  1. B) pozytywne skutki unii

– ożywienie handlu i rozwój nowych gałęzi przemysłu

– wprowadzenie w rolnictwie płodozmianu i nowych roślin uprawnych np. ziemniaków

– rozwój kultury i szkolnictwa m.in.: w 1740 r. powołano do życia Collegium Nobilium.

 

Collegium Nobilium – szkoła średnia dla młodzieży szlacheckiej, prowadzona przez Pijarów.

 

Praca domowa – Wymień trzy główne przyczyny osłabienia Rzeczpospolitej w czasach saskich. Która z tych przyczyn była – Twoim zdaniem – najważniejsza? Uzasadnij odpowiedź. Pracę prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

W razie niejasności dzwoń pod nr. 505790622.

Dariusz Nastaj