Uncategorized

Historia 1 FTR

23. 04. 2020r.

TEMAT: Polska pod rządami Kazimierza Wielkiego.

Celem lekcji jest omówienie najważniejszych dokonań Kazimierza Wielkiego jako króla Polski i ostatniego władcy z dynastii Piastów.

WPROWADZENIE

Uzupełnij luki w tekście dotyczącym fabuły serialu „Korona królów”, którego akcja rozgrywa się za panowania ostatnich Piastów. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród podanych w tabeli.

„Korona królów” to pierwszy serial Telewizji Polskiej poświęcony 1. …………………………… historii Polski. Akcja telenoweli rozpoczyna się w 1333 roku. Umiera król 2. ……………………………….……………. zmęczony walką o zjednoczenie podzielonej na 3. ……………………………………   Polski. Na tronie zasiada jego jedyny żyjący syn 4. …………………………………………  . W tle miłość, dworskie intrygi […] zdrady i walka o wpływy.

1. starożytnej średniowiecznej nowożytnej
2. Mieszko I Bolesław Krzywousty Władysław Łokietek
3. dzielnice prowincje zabory
4. Bolesław Chrobry Mieszko II Kazimierz Wielki

 

ZAGADNIENIA DO LEKCJI: podręcznik str. 276-281

  1. Początki panowania Kazimierza Wielkiego
  2. Utrata Śląska
  3. Zajęcie Rusi Halickiej
  4. Reformy Kazimierza Wielkiego – kodyfikacja prawa ( statut piotrkowski i statut wiślicki), przywrócenie urzędu starosty przy ograniczeniu roli wojewodów i kasztelanów, wprowadzenie stałego podatku zwanego poradlnym dla rycerstwa i duchowieństwa od każdego łana ziemi.
  5. Rozwój gospodarczy Polski

– wprowadzenie srebrnego grosza

– budowa zamków i murów miejskich ( „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”)

– obowiązek przymusu drożnego- zmuszający kupców do podróżowania określonymi trasami

– prawo składu- obowiązek wystawiania przez kupców swoich towarów w miastach posiadających to prawo

Przymus drożny i prawo składu przyczyniały się do bogacenia się miast i mieszczaństwa

  1. Początki monarchii stanowej
  2. Zjazd monarchów w Krakowie i jego znaczenie.
  3. Utworzenie Akademii Krakowskiej.

Bardzo proszę zapoznać się z mapa myśli-Kazimierz Wielki,czyli graficznym planem przedstawiającym panowanie ostatniego króla z dynastii Piastów na polskim tronie – Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370 Na mapie myśli znajdziecie to co najważniejsze, czyli daty jego panowania, główne elementy polityki zagranicznej, najświetniejsze dokonania.

PODSUMOWANIE:

Kazimierz to jeden z najbardziej znanych królów Polski. Był ostatnim władcą z dynastii Piastów, gdyż nie doczekał się męskiego potomka z legalnego związku. Zasłynął jako doskonały gospodarz i zarządca, doprowadził do rozkwitu Królestwa Polskiego i dlatego nadano mu przydomek Wielki.

Proszę jako zadanie domowe uzupełnić poniższą tabelę.

Tabela-Kazimierz Wielki

Efekty pracy proszę wysłać na adres zelaga@wp.pl ( w temacie wiadomości wpisujcie imię i nazwisko oraz klasę!)

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska