BibliotekaPEDAGOG SZKOLNYPSYCHOLOG SZKOLNY

Harmonogram konsultacji, procedury obowiązujące podczas konsultacji i oświadczenia.

Przedstawiamy Państwu harmonogram konsultacji z nauczycielami dla maturzystów i uczniów.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi procedurami oraz w przypadku chęci skorzystania z konsultacji o kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji muszą mieć wypełnione oświadczenie (niepełnoletni muszą mieć oświadczenie podpisane przez rodziców)

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji

harmonogram konsultacji dla maturzystow

harmonogram konsultacji dla uczniów

deklaracja pełnoletniego ucznia

deklaracja rodziców ucznia niepełnoletniego