Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM ( rozszerzenie)

20.04.2020 r.

Temat: Mapa jako obraz Ziemi utrwalenie wiadomości- 2 jednostki lekcyjne.

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności czytania mapy i stosowania skali mapy.

Zagadnienia:

Podział geografii jako nauki.

Miejsce Ziemi we Wszechświecie.

Współrzędne geograficzne na globusie i mapie.

Kierunki i współrzędne.

Mapa i jej skala.

Metody przedstawiania treści na mapie.

Materiał dydaktyczny do utrwalenia znajduje się na platformie https://epodreczniki.pl/a/ziemia-i-jej-obraz-na-mapie-ruchy-ziemi-i-ich-nastepstwa-podsumowanie/D14y2WW13 . Polecam jako powtórkę przed maturą. 

Proszę wykonać test sprawdzający do działu: Ziemia i jej obraz na mapie https://epodreczniki.pl/a/ziemia-i-jej-obraz-na-mapie-ruchy-ziemi-i-ich-nastepstwa-podsumowanie/D14y2WW13 .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan