Uncategorized

Geografia 3 MTP gr.1

14.05.2020r.

Temat: Nowoczesne usługi.

Współczesna gospodarka nie może funkcjonować bez instytucji świadczących nowoczesne usługi finansowe: bankowe, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe.Dzięki nim możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów.

Polecam stronę https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_06a.pdf oraz treści w podręczniku strona 245-249.

Proszę po analizie materiałów dydaktycznych wpisać w notatce z lekcji odpowiedzi na pytania:

-Czym zajmuje się i gdzie ma swą siedzibę Bank Światowy?

-Jak przedstawia się dostępność usług bankowych w różnych krajach?

-W jakich miastach znajdują się największe giełdy papierów wartościowych i giełdy towarowe?

-Jaki wskaźnik wzrasta ze wzrostem oczekiwanej liczby lat edukacji (podaj jego nazwę nie tylko skrót)?

Zdjęcia samodzielnie wykonanej notatki w zeszycie przedmiotowym będzie potwierdzeniem aktywności na lekcji.

Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem – (21 maja)

  1. Znaczenie usług.
  2. Podział, rola, wady i zalety różnych środków transportu.
  3. Rodzaje turystyki.
  4. Przyczyny i skutki rozwoju turystyki
  5. Atrakcyjność wybranych regionów turystycznych

Proponuję wykonanie testu maturalnego – podręcznik strona 253-256 celem utrwalenia.

Sprawdzian będzie online. Prześlę link o godzinie 13.30 21 maja.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan