Uncategorized

Geografia 2BT+2FTP grupa rozszerzenie

21.05.2020r.

Celem lekcji jest poznanie form ukształtowania dna oceanicznego.

Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działania procesów endogenicznych i egzogenicznych. Obecny układ lądów i oceanów także trudno uznać za „wieczny” i w przyszłości na pewno będzie jeszcze wielokrotnie modyfikowany.

Polecam w celu zapoznania się  z tematem stronę

Co się kryje pod powierzchnią oceanów?

Materiał dydaktyczny znajduje się także w podręczniku – strona 220-221.

Oceany i morza stanowią 71% powierzchni Ziemi. Obszar wszechoceanu dzieli się na :

 • Ocean Spokojny
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Arktyczny
 • Ocean Południowy

Powierzchnia dna oceanów jest bogato urzeźbiona,pod wodą znajdują się odpowiedniki wielkich form ukształtowania znajdujących się na lądach. W obrębie dna oceanicznego wyróżnia się:

 • obrzeże kontynentalne (szelfy ,stoki kontynentalne, podnóża kontynentalne)
 • baseny oceaniczne(grzbiety oceaniczne, równiny abisalne)
 • rowy oceaniczne.

W notatce proszę uwzględnić:

1.Podział form ukształtowania dna oceanicznego.

2. Krótką charakterystykę wybranych dwóch form ukształtowania  dna oceanicznego.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie notatki z lekcji w zeszycie i przesłanie do mnie  zdjęcia do dnia 23.05.2020 do godziny 20.

Proces powstawania ryftów i rowów oceanicznych obrazuje film  http://scholaris.pl/zasob/61775

W piątek- 22 maja odbędzie się sprawdzian – procesy endogeniczne. Link do sprawdzianu wyślę o 10.50 na dziennik elektroniczny.

Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem –

 • Budowa wnętrza Ziemi
 • Tektonika płyt litosfery i jej skutki
 • Dzieje Ziemi (ery, okresy, ważniejsze wydarzenia)
 • Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
 • Zjawiska wulkaniczne, trzęsienia Ziemi – skutki

Przykładowy test. Warto wykonać, szczególnie przed sprawdzianem, który odbędzie się na następnej lekcji.

Wnętrze Ziemi test

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan