Uncategorized

Geografia 2 PT

21.05.2020r.

Temat: Wietrzenie skał.

Celem lekcji jest poznanie czynników wpływających na procesy wietrzenia oraz rodzajów wietrzenia.

Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.

Procesy zewnętrzne mogą być:

 • erozyjne (niszczące)
 • akumulacyjne (twórcze).

Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi. Przykładem jest wietrzenie.

Typy wietrzenia:

 • mechaniczne (termiczne, ilaste, mrozowe, solne)
 • chemiczne
 • biologiczne

Na stronie https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45 rozdział 1 zapoznacie się z rodzajami wietrzenia w zależności od przeważających czynników. Sporządźcie notatkę z uwzględnieniem podziału wietrzenia.Materiał znajduje się także w podręczniku strona 232-234.

Warto obejrzeć także film – https://www.youtube.com/watch?v=q82RJD8Lyao .

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie stwierdzenie, które ze zdań są prawdziwe a które fałszywe i przesłanie do mnie zdjęcia  do dnia 23.05.2020 do godziny 20.

 • Zmiany temperatury skał są przyczyną wietrzenia biologicznego.
 • Wietrzenie biologiczne nie zachodzi latem.

W przyszły wtorek –  26 maja odbędzie się sprawdzian – procesy endogeniczne.

Zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianem –

 • Budowa wnętrza Ziemi
 • Tektonika płyt litosfery i jej skutki
 • Dzieje Ziemi (ery, okresy, ważniejsze wydarzenia)
 • Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
 • Zjawiska wulkaniczne, trzęsienia Ziemi – skutki

Przykładowy test. Warto wykonać, szczególnie przed sprawdzianem, który odbędzie się na następnej lekcji.

Wnętrze Ziemi test

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan