Uncategorized

Geografia 1 F4R

01.06.2020r.

Temat: Degradacja i ochrona gleb.

Celem lekcji jest zapoznanie ze skutkami gospodarczego wykorzystania gleb.

1. Wprowadzenie

Gleba – naturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Powstała w wyniku procesu glebotwórczego – tworzenia się z luźnej skały, wskutek działalności organizmów żywych (bakterie, glony, dżdżownice) oraz pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Gleba pełni bardzo istotną funkcję w produkcji i rozkładzie biomasy, magazynowaniu próchnicy, oraz w przepływie materii. Jest środowiskiem życia wielu gatunków fauny, mikroflory oraz podziemnych organów roślin. Jest ważnym ogniwem w obiegu wody i pierwiastków mineralnych.

1 cm gleby tworzy się 100 lat.Czynniki przyrodnicze oraz działalność człowieka mogą przyczyniać się do degradacji gleby czyli pogorszenia właściwości użytkowych.

2. Praca z materiałem dydaktycznym w podręczniku strona 173-176 oraz zamieszczonym na platformie https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-gleby-i-sposoby-zapobiegania-jej-degradacji/DANWoduhf – proszę wypisać w notatce

    1. Czynniki przyrodnicze degradujące glebę
    2. Działalność człowieka (chemizacja rolnictwa, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, nadmierny wypas, wycinanie lasów) powodującą degradację gleb
    3. Wyjaśnić termin dewastacja i rekultywacja gleb.

3. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie napisanie zapowiadanej na poprzednich zajęciach kartkówki z dwóch poprzednich tematów. Link do strony wyślę o 10.50 ( będzie aktywny 30 minut)

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan