Uncategorized

Geografia 1 CB

23.06.2020r.

Temat: Podział polityczny świata.

Podstawową jednostką na mapie politycznej świata jest państwo. Terytorium państwa obejmuje:

  • obszary lądowe wraz ze śródlądowymi wodami wewnętrznymi,
  • a w przypadku państw z dostępem do wybrzeży przylegający pas wód morskich.

Niektóre terytoria nie są państwami, lecz terytoriami zależnymi lub niesamodzielnymi. (W Europie przykładem takiego terytorium jest brytyjski Gibraltar)

Wielkość terytorium nie stanowi o randze państwa, bowiem według norm prawa międzynarodowego każdy kraj zajmuje jednakową pozycję w kontaktach z innymi.

Pod koniec XIX wieku najpotężniejsze państwa świata dokonały końcowego podziału lądów (kongres berliński), stąd na przykład geometryczne granice w Afryce.

Skutkami obu wojen światowych były znaczne przesunięcia granic, zwłaszcza w Europie.

Zagadnienia do realizacji:

  1. Przemiany w Europie – zjednoczenie Niemiec, Aksamitna Rewolucja
  2. Przemiany na obszarze byłej Jugosławii – najdłuższe i najtragiczniejsze, podłożem były zróżnicowanie etniczne i religijne oraz wzajemne urazy historyczne sięgające wielu wieków wstecz.
  3. Przemiany na obszarze Związku Radzieckiego. (W 1991 roku w wyniku przemian powstało 15 nowych państw. Część z nich, np. Litwa, odzyskała niepodległość, inne – np. Białoruś – jako niezależne państwa narodziły się zupełnie na nowo.)
  4. Zmiany na obszarach pozaeuropejskich.

Nie ma podstaw, by sądzić, że mapa polityczna świata przestanie się zmieniać. Liczba państw na świecie ciągle rośnie.

Polecam zapoznać się z prezentacją na stronie: przemiany polityczne oraz materiałem na stronie/https://epodreczniki.pl/b/jakie-to-panstwo/P147xzJdj

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc udanych i bezpiecznych wakacji.

Mariusz Kaczan