Uncategorized

Geografia 1 BT

27.05.2020r.

Temat: Typy genetyczne gleb. Degradacja gleb.

Celem lekcji jest zapoznanie z terminem degradacja gleby, jej przyczynami i skutkami.

Degradacja gleb – to pogorszenie  fizycznych, chemicznych i biologicznych  właściwości, ujemnie wpływających na żyzność  i zasobność gleb.

Główne przyczyny degradacji gleb:

  • nadmierny wypas
  • wylesianie
  • działalność rolnicza
  • działalność przemysłowa

Największy odsetek zdegradowanych gleb jest w Europie, ale największe obszary znajdują się w Azji.

Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym w podręczniku oraz na platformie epodrecznikihttps://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-skutki/DjLasJ50G oraz  https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-gleby-i-sposoby-zapobiegania-jej-degradacji/DANWoduhf

W notatce proszę wypisać:

  1. Czynniki przyrodnicze degradujące glebę.
  2. Działalność człowieka (chemizacja rolnictwa, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, nadmierny wypas, wycinanie lasów) powodującą degradację gleb.
  3. Wyjaśnić termin dewastacja i rekultywacja gleb.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan