Aktualności

Dzień Walki z Depresją

23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych (zmaga się z nią ponad 350 mln ludzi). Choroba ta należy do grupy zaburzeń nastroju. Może przybrać formę przewlekłą lub mieć charakter nawracający.

Osoba cierpiąca na depresję odczuwa obniżenie nastroju, stopniowo traci radość życia i częściej odczuwa smutek, niepokój oraz pustkę.  Choremu towarzyszy uczucie zobojętnienia, brak odczuwania przyjemności z dotychczasowych zainteresowań, brak ochoty na jakiekolwiek działanie. Pojawiają się problemy z kontrolą nad emocjami oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. Mogą wystąpić zaburzenia snu i apetytu. Z depresją często związana jest zaniżona samoocena i tendencja do umniejszania swoich dokonań.

Osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne często bagatelizują niepokojące objawy i z obawy przed reakcją innych nie zgłaszają się po pomoc specjalistyczną. Nie mają świadomości, iż wczesna diagnoza zwiększa szansę na wyleczenie. Warto wspomnieć, iż przy łagodnym nasileniu depresji poprawę przynosi psychoterapia, którą lekarz może uzupełnić o terapię lekową.

Więcej informacji na temat depresji można uzyskać odwiedzając stronę internetową https://wyleczdepresje.pl/ , kontaktując się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, albo zgłaszając się do najbliższej poradni zdrowia psychicznego.

Anna Gronowska