Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie. KL. III FT

Temat: Marketing produktów rolniczych

Wprowadzenie

Sprzedaż produktów żywnościowych wymaga znajomości wielu warunków wpływających na zachowania nabywców związanych z wyborem produktów i ich zakupem. Na większość z tych warunków prowadzący gospodarstwa rolne i wprowadzający do obrotu produkty z własnego gospodarstwa nie mają wpływu, natomiast na niektóre mogą oddziaływać. Jedną z form oddziaływania rynkowego, wpływającą na poziom sprzedaży i wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolnego prowadzącego sprzedaż swoich produktów, jest marketing.

Marketing jest jednym z istotnych elementów składających się na sukcesy ekonomiczne gospodarstwa rolnego.

Omówimy:

1.Przypomnienie zadań marketingu.

2. Orientacja produkcyjna i sprzedażowa.

3. Strategia marketingowa.

4. Cechy produktów rolniczych.

Notatka Marketing produktów rolniczych.

Podsumowanie.

Kluczowym elementem marketingu jest promocja, ponieważ dzięki niej producenci mogą informować potencjalnych nabywców o produkowanych towarach i zachęcać ich do zakupu. Jedną z funkcji promocji jest utrzymywanie stałego popytu. Elementem promocji jest reklama. Jej celem jest poinformowanie klienta o samym produkcie i jego zaletach. Reklama kosztuje i podnosi często znacznie cenę wyrobów ale jednocześnie może wypromować i wprowadzić na rynek nowe odmiany, nowe technologie, nowy sposób przygotowania produktu do handlu czy jego przetworzenia.

W razie pytań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny. Wystawiam oceny za wszystkie prace, które były do tej pory.

Lisiecka Anna