Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat:  Warunki przechowywania podstawowych produktów rolniczych.

Jakość przechowywanych płodów rolnych w dużej mierze zależy od procesu wegetacji i pogody podczas zbioru. Jeżeli zboże, rzepak i ziemniaki są zdrowe i czyste, przechowują się znacznie dłużej i w lepszym stanie. Produkty naturalne przeznaczone do długotrwałego magazynowania powinny mieć odpowiednią wilgotność, dlatego tak ważne jest ich bieżące kontrolowanie. Nowoczesne magazyny pozwalają zapewnić optymalne warunki przechowywania.

Często ze względu na pogodę i nieprawidłową agrotechnikę ziarno zbóż zebrane kombajnem jest porośnięte, spleśniałe i uszkodzone. Znajduje się w nim piasek, grudki ziemi, nasiona chwastów. Dlatego tak ważne okazuje się jego wstępne czyszczenie, ponieważ czystość jest jednym z warunków prawidłowego przechowywania i wpływa na przebieg suszenia, a co za tym idzie, na wilgotność ziarna. Zboże o dużej wilgotności i temperaturze podlega niekorzystnym procesom, stwarza dogodne warunki do rozwoju mikroorganizmów i szkodników.
Samonagrzewanie ziarna pogarsza jego jakość oraz powoduje ubytki suchej masy. Intensywnie oddychające ziarno wytwarza dużo ciepła, które musi być odprowadzone.

Aktywna wentylacja przy użyciu powietrza zewnętrznego może być stosowana tylko podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, gdyż przy zbyt dużej wilgotności powietrza może zajść odwrotny skutek, a więc nawilgocenie ziarna. Natomiast przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza można dosuszać ziarno niezależnie od pogody. Nagrzanie ziarna ponad dopuszczalną temperaturę może wpływać na jego jakość technologiczną i siewną. Szczególnie trzeba uważać podczas suszenia ziarna siewnego, bo może to wymagać stopniowego obniżania wilgotności przez kilkakrotne suszenie. Po zakończonym suszeniu obniża się temperaturę ziarna w komorze chłodzenia. Temperatura schłodzonego ziarna powinna być równa temperaturze powietrza atmosferycznego, mierzonej w nocy, może być ona wyższa, ale nie o więcej niż 5 st. C. Gdy nie ma możliwości schładzania ziarna wcześniej, przed zmagazynowaniem, należy je bezpośrednio po wysuszeniu załadować do silosów i przystąpić do schładzania.

Chłodzenie ziarna ma wiele zalet i jest coraz powszechniejsze i stosowane zarówno w magazynach płaskich, jak i silosowych. Gwarantuje ono bowiem zachowanie dobrej jakości ziarna. Ochłodzenie nawet do temperatury 8–12°C wpływa na ograniczenie do minimum strat spowodowanych oddychaniem, zmniejsza rozwój mikroorganizmów i działalność szkodników. Jednym ze sposobów chłodzenia jest powietrze atmosferyczne. Polega on na wymuszonym przewietrzaniu zboża, przy czym temperatura powietrza powinna być niższa od temperatury ziarna co najmniej o 4–5°C. Jest i drugi sposób – za pomocą powietrza oziębionego w chłodziarce, który jest bardziej uniwersalny szczególnie latem. Chłodziarki bowiem pozwalają, w dowolnych warunkach pogodowych, schładzać bardzo wysokie warstwy ziarna.

Mleko surowe i surową śmietanę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej przechowuje się w czystych zamkniętych pojemnikach umożliwiających sprzedaż bezpośrednią tych produktów w higienicznych warunkach konsumentom końcowym lub w czystych, zamkniętych opakowaniach jednostkowych.

Zadanie do wykonania: Określ warunki przechowywania dla wybranego produktu pochodzenia roślinnego.

Pozdrawiam

Beata Waszczuk