3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

24.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości – przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

Celem lekcji jest uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości z zakresu:

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw

2.Otoczenie przedsiębiorstwa.

3.Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

4.Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

5.Finansowanie działalności gospodarczej.

6.Zarządzanie przedsiębiorstwem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk