Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat: Asortyment produktów pochodzenia zwierzęcego w sprzedaży bezpośredniej.

1.Istota sprzedaży bezpośredniej.

Sprzedaż bezpośrednia dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego – tj. surowców, takich jak, np. mleko surowe, surowa śmietana, jaja, miód, żywe i uśmiercone ryby i niektórych rodzajów mięsa, np. drobiowego, króliczego, z nutrii i zwierząt łownych.

Pojęcie „sprzedaży bezpośredniej” jest pojęciem węższym od pojęcia „handel detaliczny” ponieważ nie dotyczy każdego rodzaju żywności, tj. pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, nieprzetworzonej i przetworzonej. W ramach handlu detalicznego możliwa jest produkcja, w tym przetwarzanie żywności, np. produkcja serów, masła, jogurtów, wędlin, wędzonych ryb, dżemów, marynat, pieczywa  i jej sprzedaż wyłącznie konsumentom końcowym, np. w gospodarstwie lub na targu.

2.Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:

– tusze lub podroby drobiowe, np. kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perliczek,

– pozyskane z drobiu  poddanego  ubojowi  w  gospodarstwie rolnym, którego roczna produkcja nie przekracza  2500 sztuk indyków lub 10 000 sztuk innego drobiu;

– tusze lub podroby zajęczaków, np. królików, nutrii, pozyskane z zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, którego roczna produkcja nie przekracza 5 000 sztuk zajęczaków;

– tusze lub podroby zwierzyny łownej, pozyskane przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego (np. dzików, saren, jeleni, zajęcy, kuropatw);

– produkty rybołówstwa;

– żywe ślimaki lądowe;

– mleko surowe, siara lub surowa śmietana pozyskane w gospodarstwie produkcji mleka („go; – jaja od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych (np. kur, przepiórek, strusi);

– produkty pszczele nieprzetworzone (tj. miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele).

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona na obszarze województwa, na terenie którego prowadzona jest produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.Ponadto, sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona również poza obszarem ww. województw, tj. na terytorium całej Polski – wyłącznie podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk