2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/techniki rolnik

Temat: Likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który chce zakończyć indywidualną działalność gospodarczą musi:

1)złożyć wniosek za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji. Wniosek można złożyć: elektronicznie, listownie (podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony przez notariusz), osobiście w urzędzie;

2)wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę;

3)wyrejestrować pracowników z ubezpieczenia społecznego w ZUS;

4)rozwiązać umowy z firmami współpracującymi: dostawcami, klientami;

5)sporządzić spis składników majątku firmy (inwentaryzację) tj. wyposażenia, towarów, surowców;

6)podsumować zapisy w prowadzone przez siebie księgowości;

7)rozliczyć podatek dochodowy oraz podatek VAT;

8) dokonać likwidacji konta firmowego;

9)wyrejestrować kasę fiskalną, jeśli był zobowiązany do jej prowadzenia;

10)przechowywać dokumentację firmy.

Zadania i polecenia do wykonania: Podaj przykłady kilku sytuacji, w których przedsiębiorca nie powinien likwidować działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesić.

Efekty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Ćw. Likwidacja  imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 24.04.2020 (do piątku).

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk