Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. III MTP

Temat: Optymalizacja kosztów.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać próg rentowności, który określa ile należy sprzedać towarów lub usług, aby pokryć wszystkie koszty.

 

Omówimy:

  1. Definicja progu rentowności.
  2. Wzór BEP.
  3. Przykład obliczania BEP.

 

Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na odpowiednim poziomie jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego. Firma ponosi koszty działalności związane bezpośrednio z przygotowywanymi potrawami i napojami, jak również konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków w restauracji czy kawiarni i stworzenia gościom przyjemnej atmosfery.

 

Ad. 1

Próg rentowności  – to ilość potraw i napojów jakie należy sprzedać, aby pokryć wszystkie koszty. Pozwala on określić  – dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa gastronomicznego – taki moment, w którym przychody ze sprzedaży w danym miesiącu pokrywają koszty jego funkcjonowania. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie osiąga zysku i nie ponosi straty, a więc jego wynik finansowy równa się zero.

 

Ad. 2

 

BEP = Ks
C – Kjz

 

BEP – próg rentowności

Ks – koszty stałe

C – średnia cena

Kjz – koszt jednostkowy zmienny

 

Ad. 3

Przykład obliczania BEP.

Kawiarnia jest otwarta przez wszystkie dni w miesiącu. Średnia cena kawy wynosi 10 zł, a koszt zmienny jej wytworzenia (kawa, mleko, dodatki) 5 zł. Koszty stałe w skali miesiąca (czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia personelu i inne) kształtują się na poziomie 25 000 zł. Aby pokryć wszystkie koszty funkcjonowania, kawiarnia w miesiącu musi sprzedać:

 

BEP = 25 000 = 5 000 kaw miesięcznie
10 – 5

 

Ponieważ kawiarnia jest czynna codziennie, a w skali miesiąca musi sprzedać 5 000 kaw, aby pokryć wszystkie koszty swojego funkcjonowania, oznacza to dzienną sprzedaż na poziomie:

 

BEP (dzienny) = 5 000 : 30 = 166,7 kaw ~ 167 kaw

 

Oznacza to, że dzienna sprzedaż kaw na poziomie 167 pokryje wszystkie koszty funkcjonowania tej kawiarni.

 

Proszę zapoznać się z materiałem i zapisać w formie notatki.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna