Uncategorized

Biologia 4FTP i 4RTM

02-04-2020

Temat:Elementy ochrony środowiska

  1. Klasyfikacja zasobów przyrody
  2. Skutki działalności człowieka
  3. Efekt cieplarniany
  4. Kwaśne deszcze
  5. Smog
  6. Dziura ozonowa

Materiał przewidziany na tą lekcję znajduje się w podręczniku strona 235-241

Polecam strony  https://epodreczniki.pl/a/ochrona-gatunkowa-roslin-zwierzat-i-grzybow/DDIHqlcFy

https://epodreczniki.pl/a/wymieranie-zwierzat/DsIDR3PWf

https://epodreczniki.pl/a/wymieranie-roslin/DO2hxpVrJ

Danuta Koczkodaj dkoczkodaj@poczta fm