Uncategorized

Biologia 1PT

19-05-2020

Temat:Porównanie procesów uzyskiwania energii.

Celem lekcji jest utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości z 3 porzednich lekcji dotyczących oddychania tlenowego, beztlenowego i fermentacji.

  1. Przykłady organizmów oddychających tlenowo, beztlenowo i przeprawadzających fermentację
  2. Lokalizacja procesu w komórce
  3. Podstawowy substrat procesu
  4. Ostateczny produkt procesu
  5. Ostateczny akceptor elektronów
  6. Wydajność energetyczna

Temat znajduje się w podręczniku na stronie 198.

Proszę przeanalizować tabelę umieszczoną w podręczniku w oparciu o zagadnienia wypunktowane powyżej.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Proszę w celu utrwalenia wiadomości zrobić

zadanie 41 strona 105

Na następnej lekcji czyli w piątek (22 -05 -2020) będzie kartkówka z procesów uzyskiwania energii (4 ostatnie tematy)

D.Koczkodaj                       dkoczkodaj@poczta.fm