1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 1 PT

15-05-2020

Temat.Procesy beztlenowego uzyskiwania energii

Celem lekcji jest poznanie istoty oddychania beztlenowego oraz fermentacji

1  Oddychanie beztlenowe- całkowite utlenianie substratu organicznego

  • produkty oddychania beztlenowego
  •  organizmy oddychające beztlenowo

2. Fermentacja- niecałkowite utlenianie substratu organicznego w warunkach beztlenowych

  • typy fermentacji -końcowy produkt fermentacji
  • organizmy przeprowadzające fermentację

3.Wykorzystanie fermentacji w przemyśle spożywczym

Materiał do dzisiejszego tematu znajduje się w podręczniku na stronie 195-197

Proszę zapoznać się z materiałem zawartym w podręczniku

Proszę zrobić notatkę w zeszycie wedłg podanego powyżej planu.

Proszę w celu utrwalenia wiadomości o zrobienie w Kartach pracy

zadania 37 strona 102

Polecam film https://www.youtube.com/watch?v=fqx__v8fZIc

D.Koczkodaj         dkoczkodaj@poczta.fm