Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2FTP

01.04.2020.

Temat pierwszej lekcji:

„Powtórzenie materiału”.

Temat drugiej lekcji:

„Przemysł mleczarski. Nie sądzę. że ona jest gotowa mieć cielaka – mówienie.

Plan przebiegu lekcji:

  1. Utrwalanie słownictwa związanego z hodowlą drobiu , odmiany kurczaków oraz  zwrotów używanych w rozmowie przy składaniu zamówienia: I’d like to order some chicks, Is there any particular breed you’re interested in?, I’ll take half a dozen, etc.
  2. Zapoznanie uczniów ze: słownictwem związanym z produkcją mleka (milk herd, milking parlor, udders, milk pipeline, pasteurize, homogenize); słownictwem związanym  z hodowlą (milk herd, nursery barn, bull calves, heifers, house); zwrotami  używanymi przy wyrażaniu opinii: I think it’s time for…, But I don’t think she’s ready, That’s the right age if you ask me, etc.
  3. Czytanie blogu na stronie  internetowej  (webpage) rodzinnego gospodarstwa mleczarskiego
  4. Wykonanie zadań typu prawda/ fałsz;  uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów;dopasowywanie wyrazów do definicji; pytanie o opinię; wyrażanie opinii, sugerowanie
  5.  Wymienianie popularnych w Polsce produktów mleczarskich
  6.  Wyjaśnianie, jak technologia zmieniła produkcję nabiału
  7. Pisanie planU (plan) przeniesienia młodej jałówki do stada mlecznego zawierający następujące dane: wiek zwierzęcia, jego waga, cel, zmiany i planowany termin przeniesienia (making a plan)
  8. Zadania do zrobienia:1,2,3,4,9 str.10-11

Podręcznik STUDENT  BOOK 2. Link do podręcznika w formacie PDF:

https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.