AktualnościUroczystości

ZSCKR w Jabłoniu jest beneficjentem programu Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)

21 sierpnia 2023 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w województwie lubelskim – realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. W wydarzeniu udział wzięli Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski oraz przedstawiciele organizacji rządowych, szkół i jednostek samorządowych.

ZSCKR w Jabłoniu jest jednym z beneficjentów tego programu – powstanie w naszej szkole Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyka odnawialna (bioenergetyka) jako jedno z siedmiu tego typu zaawansowanych technologicznie branżowych placówek szkolenia i egzaminowania na Lubelszczyźnie. Otrzymaliśmy na realizację tego zadania bon w wysokości 11 939 680,27 zł. BCU połączy działania szkoły, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i organizacji pracodawców – Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) z Warszawy.