PEDAGOG SZKOLNY

Typy osobowości

TYPY OSOBOWOŚCI

Podstawą „pracy nad sobą”, a więc rozwijaniem swoich zalet i niwelowaniem wad jest poznanie samego siebie. Ważne jest, aby znać swoje cechy charakteru, swój typ osobowości.

Istnieje wiele różnych definicji osobowości. Jedna z nich mówi, że osobowość

to zespół psychologicznych mechanizmów powodujących, że człowiek jest zdolny do

kierowania własnym życiem. Jest to zespół utrwalonych cech określających

zachowanie, myśli i emocje, który wyznacza indywidualny sposób zachowania się

każdego z nas. Cechy osobowościowe z jednej strony dziedziczone są po przodkach

(np. temperament), z drugiej zaś nabywane są w wyniku uczenia się (np. sposoby

radzenia sobie ze stresem).

 

Każdy z nas posiada specyficzne dla siebie sposoby funkcjonowania. Poniższy test

wstępnie określi Twój sposób życia. Pamiętaj, że ten test jest tylko elementem

określania „jaki jestem?”, jest pomocą w poznawaniu siebie.

Kwestionariusz składa się z 55 stwierdzeń. Jeśli zgadzasz się z którymś

stwierdzeniem, zaznacz je. Pamiętaj, że nie ma tu złych ani dobrych

odpowiedzi. To, co zaznaczysz ma być zgodne z Twoim sposobem myślenia lub

zachowania. Powodzenia!

 1. Lubię marzyć.
 2. Żeby osiągnąć sukces, trzeba mierzyć wysoko.
 3. Wolę rozwiązywać swoje trudności z pomocą innych.
 4. Lubię planować, układać projekty.
 5. Lubię rywalizację.
 6. Łatwo się zaprzyjaźniam.
 7. Często tak się dzieje, że inni przychodzą mi się wyżalić.
 8. Jestem bardzo energiczny/a.
 9. Chciałbym/chciałabym żyć dobrze ze wszystkimi ludźmi.
 10. Muzyka, kolory i wiersze wpływają na moje usposobienie.
 11. Potrafię wyobrażać sobie różne rzeczy.
 12. Potrafię bardzo długo pracować nad rozwiązaniem jakiś problemów.
 13. Lubię organizować ludziom pracę.
 14. Wolę spokojne, niewymagające aktywności działania.
 15. Lubię sytuacje wymagające ode mnie podejmowania decyzji.
 16. Lubię przebywać z ludźmi.
 17. Trudno mi wyobrazić sobie życie bez pięknych rzeczy dookoła.
 18. Jestem raczej nieśmiały/a.
 19. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.
 20. Doceniam możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi.
 21. Czasem ze względu na ważną sprawę można nie brać pod uwagę potrzeb innych.
 22. Mam wielu znajomych i często się z nimi spotykam.
 23. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.
 24. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie.
 25. Jestem przyjacielski/a wobec obcych.
 26. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest wpływanie na innych.
 27. Mogę godzinami nad czymś rozmyślać.
 28. Wierzę w to, że mam wpływ na to, co się dzieje.
 29. Wytrącony z równowagi silnie reaguję.
 30. Lubię znajdować sposoby pomagania innym.
 31. Lubię rozłożyć zadanie na czynniki pierwsze.
 32. Kocham towarzystwo ludzi.
 33. Czasem jestem tak niespokojny/a, że nie mogę usiedzieć na miejscu.
 34. Często jestem smutny/a bez powodu.
 35. Cieszę się, gdy ktoś przejmuje ode mnie kierownictwo.
 36. Lubię eksperymentować i wypróbowywać nowe pomysły.
 37. Nie namyślam się długo, zanim coś zrobię.
 38. Kiedy jest mi przykro znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać.
 39. Ludzie motywują mnie do pracy.
 40. Branie udziału w podejmowaniu decyzji jest bardzo ciekawe.
 41. Zanim zacznę działać, dokładnie analizuję dane.
 42. Często wyczuwam, gdy ktoś potrzebuje rozmowy.
 43. Ludzie potrzebują kogoś, kto narzuci im swoją wolę.
 44. Potrafię znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
 45. Jestem raczej uczuciowy/a.
 46. Mam silny temperament.
 47. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie.
 48. Nie poddaję się. Gdy coś mi się nie uda, próbuję jeszcze raz.
 49. Mając wolny czas, lubię się czymś czynnie zająć.
 50. Łatwo przychodzi mi pocieszanie innych.
 51. Jestem samotnikiem.
 52. Łatwo wytrącić mnie z równowagi.
 53. Wiele rozmyślam.
 54. Dla ludzi niemiłych też trzeba być uprzejmym.
 55. Uważam, że ludzie są bardzo interesujący.

Teraz wybierz ten opis, z którego masz najwięcej odpowiedzi

Klucz

Uczuciowiec: 1, 7, 10, 17, 20, 24, 30, 34, 38, 42, 45, 50, 54.

Osoba, która uzyskała najwięcej odpowiedzi w tym zakresie jest delikatna

w stosunku do innych, umie otoczyć ich opieką, zadbać o ich potrzeby. W dużej

mierze jest to indywidualista, ale nie stroni od innych. Kocha przyrodę, sztukę,

w której szuka schronienia w sytuacji trudnej. Zapatrzony w swoje życie wewnętrzne,

lubi przemyśleć swoje doznania psychiczne. Jednocześnie jest otwarty na potrzeby

i kłopoty innych. W swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim emocjami.

Duża wrażliwość emocjonalna powoduje, że często osoba ta jest mało

odporna na działanie stresu, przejawia silną tendencję do reagowania niepokojem

lub niezadowoleniem w sytuacjach trudnych. Typ artysty, który patrzy na świat przez

pryzmat emocji, a następnie tę zaobserwowaną rzeczywistość stara się ukazać

innym na swój sposób.

Osoby reprezentujące tę osobowość najlepiej odnajdą się w pracach

wymagających twórczego myślenia, kontaktu z innymi ludźmi opartego na emocjach,

w działaniach prospołecznych.

Choleryk-przywódca: 2, 5, 8, 13, 15, 21, 26, 29, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 52.

Osoba uzyskująca najwięcej wyników w tej sferze bywa gwałtowna i drażliwa.

Chce wzbudzić podziw i zwracać na siebie uwagę, często działa gorączkowo

i z wytężeniem. Bardzo często daje się pochwycić wszystkim okazjom do działania.

Odznacza się ambicją i potrafi konsekwentnie urzeczywistniać swoje plany.

Zawdzięcza to swojemu władczemu charakterowi. Potrafi zapanować zarówno nad

sobą, jak nad innymi. Jednocześnie lubi pochwały. Zwykle postępuje uczciwie,

ale zdarza się, że wyznaje zasadę cel uświęca środki.

Urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Pracuje z ludźmi, ale

nie odczuwa potrzeby przyjaźni. Bardziej przejmuje się zadaniami niż uczuciami

ludzi. Typ pracoholika — nie jest w stanie oderwać się od pracy, aby odpocząć.

Cechuje go potrzeba posiadania kontroli i decydowania. Jest dobrym organizatorem,

człowiekiem szybkim w działaniu.

Osoby reprezentujące tę osobowość najlepiej odnajdą się w pracach

wymagających szybkich decyzji, w sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie, w dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu.

Analityk-melancholik: 4, 12, 14, 18, 23, 27, 31, 35, 41, 47, 51, 53.

Osoba, która zaznaczyła najwięcej stwierdzeń w tym zakresie cechuje duża

ambicja przy jednoczesnym braku umiejętności urzeczywistniania swoich planów.

Często poprzestaje tylko na marzeniach. Nieśmiały, często nieufny i podejrzliwy,

z trudem nawiązuje stosunki z ludźmi, lękając się niezrozumienia i ośmieszenia.

Cechuje go zrównoważenie, obiektywność, punktualność i poszanowanie zasad.

Pracuje systematycznie, bez pośpiechu, z dużą wydajnością, solidnie i dokładnie.

Charakteryzuje go metodyczność pracy oraz potrzeba dokładnej analizy. Na czas

wykonuje zlecone prace. Nie pragnie życia towarzyskiego, ale umie znaleźć się

wśród ludzi. Człowiek skłonny do rozmyślań. Posiada analityczny umysł. Jest to typ

filozofujący, który ostrożnie dobiera przyjaciół, unika zwracania na siebie uwagi

i chętnie pozostaje w cieniu. Bardzo dużo czasu spędza na planowaniu, bywa perfekcyjny aż do bólu. Najlepiej pracuje samodzielnie, gdy nikt mu nie przeszkadza.

Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze w pracy wymagającej

zajmowania się szczegółami, skrupulatności i dokładności. Doskonale radzą sobie

z robieniem notatek, wykresów oraz z analizowaniem problemów zbyt trudnych dla

innych.

Towarzyski optymista: 3, 6, 9, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 39, 44, 48, 55.

Osoba uzyskująca najwyższy wynik w tej skali charakteryzuje usposobienie

pogodne i optymistyczne. To realista, który potrafi wyjść nawet z trudnej sytuacji.

Z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie i przyjacielskie, ponieważ żywi

prawdziwą życzliwość dla ludzi i świata. Osoba pełne ciepła i ostentacyjnej

serdeczności, potrafiąca przyciągnąć do siebie innych. W towarzystwie rozkwita, zna

tajemnice kierowania ludźmi, ale nie wykorzystuje ich przeciw nim. Wszystkich darzy

zaufaniem i sama są nim obdarzani. Lubi życie towarzyskie. Jest grzeczna, dowcipna

i uprzejma.

W przeciwieństwie do uczuciowca nie przeżywa głęboko konfliktów

wewnętrznych, łatwo się przystosowuje i z każdej sytuacji potrafi wyciągnąć

dla siebie maksimum korzyści. Cechuje ją otwartość na ludzi i nowe pomysły.

Kreatywna w działaniu, rozmowna, aktywna, zorientowana na ludzi.

Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze w pracy wymagającej

kontaktu z ludźmi, twórczego rozwiązywania problemów, wspólnego działania

w określonym celu.

Marta Lewczuk