PSYCHOLOG SZKOLNYZdalne Lekcje

Psycholog szkolny: Co uniemożliwia mediacje?

Kiedy mediacja nie powinna być przeprowadzona?

 

  1. Kiedy jedna ze stron nie wyraża zgody na udział w spotkaniu mediacyjnym.
  2. Kiedy jedna z osób dąży do ugody, ale nie chce przestrzegać zasad dotyczących mediacji.
  3. Kiedy którakolwiek ze stron cierpi na zaburzenia psychiczne – w takim przypadku osoba chora powinna być otoczona potrzebną opieką, jednak jeśli nie jest w stanie podejmować decyzji i  realizować ich, nie powinno się prowadzić mediacji.
  4. Kiedy w rodzinie ma lub miała miejsce przemoc – gdy jedna ze stron czuje się zastraszona, ma trudność z samodzielnym podejmowaniem decyzji, obawia się wypowiedzieć własne zdanie lub boi się odwetu ze strony drugiej osoby.
  5. Kiedy którakolwiek ze stron jest uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych – w takim przypadku osobie uzależnionej lub całej rodzinie potrzebna jest terapia. Osoby uzależnione mają ograniczoną kontrolę nad swoim postępowaniem i podejmowane przez nie zobowiązania mogą być obietnicami bez pokrycia.
  6. Kiedy nierównowaga sił między stronami uniemożliwia negocjowanie „z równej stopy” i istnieje duże prawdopodobieństwo, że porozumienie będzie korzystne dla jednej ze stron i krzywdzące dla drugiej.

 

Mediacja jest dobrowolna i powinna być zgodna z prawem. Choć jest przedstawiana jako skuteczna metoda rozwiązywania sporów, nie zawsze kończy się ugodą. Należy postrzegać ją jako szansę, z której warto skorzystać.

 

Anna Gronowska