Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY Koordynatora ds. inwestycji i współpracy z wykonawcą robót budowlanych oraz wyposażenia

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
zatrudni na stanowisko

Koordynatora ds. inwestycji i współpracy z wykonawcą robót budowlanych oraz wyposażenia

w ramach działania:

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie
Energetyka Odnawialna- Bioenergetyka”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 83 3560017
( od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30) lub mailowy pod adresem: sekretariat@zsckrjablon.pl do dnia 13 października 2023 r.