Aktualności

Mediacje sposobem rozwiązywania konfliktów- zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w dwóch konkursach organizowanych w ramach realizowanego w naszej szkole programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, któremu patronują: Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Lubelski Kurator Oświaty.

Zainteresowanym przypominamy, iż mediacja jest procesem rozwiązywania konfliktu. Celem działań mediacyjnych jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron. Mediator jako dodatkowa neutralna osoba pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Najważniejszymi zasadami obowiązującymi w procesie mediacji są: dobrowolność, bezstronność mediatora, poufność oraz samodzielność uczestników w podejmowaniu decyzji i osiąganiu zgody.

Anna Gronowska
szkolny koordynator programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”