Aktualności

Jarmark pszczelarski

W dniu 23 września 2018 r. w Parczewie odbył się IV Jarmark Pszczelarski, w którym młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział. Organizatorami tego wydarzenia były Lokalna Grupa Działania „ Jagiellońska przystań” oraz pszczelarze z powiatu Parczewskiego. Celem tego wydarzenia było przekazanie wiedzy na temat pszczół i ich udziału w życiu człowieka, możliwości wykorzystania produktów pszczelich i degustacja wyrobów z udziałem miodu.

Szkołę reprezentowali uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych –  Natalia Kulikowska i Aleksandra Janczura oraz Panie –  Sylwia Grzywaczewska, Urszula Rądkowska, Bożena Kusiuk i Monika Wizor. Na przygotowanym przez szkołę stoisku można było zobaczyć i spróbować szeroką gamę wyrobów, zawierających składnik, nierozerwalnie związany z pszczelarstwem, czyli miód przygotowanych przez młodzież pod nadzorem Pani Doroty Gajowy. Dekoracje stoiska przygotowała młodzież z Panią Urszulą Rądkowską oraz Panią Anna Świderską.

Sylwia Grzywaczewska