Aktualności

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020 do 9 września 2019 r.

Dotyczy uczniów, słuchaczy:
KL. IV RTM składa deklarację z kwalifikacji B.22 ( TUiSEO) i R.06 (TA)
KL. IV BT składa deklarację z kwalifikacji M.46
Kl. IV FTP składa deklarację z kwalifikacji T.15 (TŻ) i R.16 (TR)
KKZ 10 składa deklarację z kwalifikacji R.03

  • Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.
  • Deklaracje można pobrać ze strony CKU, OKE Kraków lub u KPNZ w szkole.
  • Deklaracje, po wypełnieniu i podpisaniu, można przesłać na adres szkoły pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście.
  • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacjio wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacjio wynikach.