Aktualności

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Wymagania:

-wykształcenie wyższe

-znajomość przygotowania i przeprowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych

Oferujemy:

– stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

– wynagrodzenie 4 000 zł brutto

 

Prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, ul. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń

lub sekretariat@zsckrjablon.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, ul. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń