Ogłoszenia

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu ul. Zamoyskiego 4 informuje, że zatrudni:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu ul. Zamoyskiego 4 informuje, że zatrudni:

kierowcę – konserwatora

w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.11.2019 r.
Wymagania: prawo jazdy kat. D.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły.