AktualnościWycieczki

Zawody „Szkolna Liga Strzelecka” z broni kulowej.

24 października 2019 roku na strzelnicy w Milanowie odbyły się Wojewódzkie Zawody „Szkolna Liga Strzelecka” z broni kulowej. Organizatorem był Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony. Celem zawodów było propagowanie idei obronnej wśród młodzieży szkolnej województwa lubelskiego, wyłonienie najlepszych zawodników na Mistrzostwa Polski,  integracja młodych ludzi poprzez popularyzację i sportową rywalizację w strzelaniu z broni pneumatycznej, nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników. Strzelanie odbyło się w konkurencji karabinek kbks, odległość 50 m z postawy leżąc: 5 strzałów próbnych i 30 ocenianych do 3 tarcz. W zawodach mogły wziąć udział 4 osobowe drużyny uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Jako reprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu stanęła drużyna złożona z członków Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju „PERUN”: Milaniuk Michał, Nejman Patryk, Dźwigała Alicja i Sidorczuk Izabela.

Po zawodach na strzelnicy, korzystając ze wspaniałej pogody, został zorganizowany trening strzelecki członków SK LOK. Opiekun Koła Przemysław Melko zapoznał uczestników z warunkami bezpieczeństwa oraz bezpiecznym posługiwaniem się bronią. Na pierwszy ogień poszedł kaliber szkoleniowy 22, uczniowie strzelali z TOZ-12. Po wystrzeleniu 150 nabojów przyszedł czas na karabinek 5,56mm Galil. Członkowie Koła mogli się zapoznać z tą konstrukcją broni oraz zasadą jej działania. Strzelanie trwało aż do momentu, kiedy ze względu na brak odpowiedniego oświetlenia, trzeba było przerwać trening z powodu nadejścia nocy. Po wystrzeleniu kolejnych 100 nabojów prezes Koła Michał Milaniuk rozpalił ognisko i tym miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie jedząc kiełbaski pieczone nad ogniem.

Przemysław Melko