Uncategorized

Zasady żywienia – III MTP

26.05.2020

Temat: Metody oceny stanu odżywienia.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie metod oceny stanu odżywienia człowieka.

Zagadnienia do lekcji

  1. Pojęcie stan odżywienia
  2. Rodzaje badań stosowane w ocenie stanu odżywienia

Sposób  żywienia ma istotny wpływ  na stan odżywienia człowieka , który z kolei ma wpływ na jego zdrowie oraz aktywność fizyczną i psychiczną.  Pod pojęciem stan odżywienia rozumiany jest stan zdrowia i wszystkie cechy funkcjonalne, strukturalne i biochemiczne będące efektem reakcji organizmu na określony sposób żywienia. Stan odżywienia określa się za pomocą mierników takich jak : wzrost i masa ciała, grubość podskórnej tkanki tłuszczowej stopień rozwoju mięśni,  wskaźnik BMI , poziom wybranych składników w płynach ustrojowych  ( np. krwi oraz wydalinach np. moczu kale )

Treści do lekcji znajdziecie w prezentacji: slajdy nr 24- 36

metody oceny

Waszym zadaniem jest zapoznanie się z nią, sporządzenie notatki i przesłanie jej do 27.05 2020.

Pozdrawiam J. Zając