AktualnościKonkursy

Zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”  organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu (maks. 2 min.) na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero, która promuje zasady pozwalające ograniczyć liczbę wypadków, urazów oraz chorób spowodowanych pracą.

Szczegóły dotyczące międzynarodowej kampanii Wizji Zero znajdują się pod
adresem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/wspolpraca-z-zagranica/krus-partnerem-wizji-zero/

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne.

Więcej informacji można uzyskać w bibliotece szkolnej lub u psychologa i pedagoga szkolnego oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/galeria/Wizja_Zero_2022/Regulamin_MojaWizjaZero_2022.pdf