Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą kl. III CB

Temat: Sprawy wychowawcze.

 

Dzień dobry

Chciałabym na dzisiejszej godzinie wychowawczej przypomnieć kilka ważnych informacji.
Z propozycjami ocen klasyfikacyjnych rocznych zostaliście zapoznani. Przypominam, że oceny wystawione będą do piątku – 19 czerwca, do tego dnia możecie skontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu i poprawić ocenę.

Proszę o mobilizację i poprawę ocen oraz dosłanie nauczycielom zaległych prac.

Propozycja ocen z zachowania znajduje się w e dzienniku. Nie wszyscy przysłali mi kartę samooceny z zachowania. Proszę osoby, które tego nie zrobiły aby w dniu dzisiejszym dokonały samooceny.  Przypominam, że zdalne nauczanie jest obowiązkowe i należy aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Tę aktywność również będę brała pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania. Jeżeli ktoś nie przyśle karty samooceny to rozumiem, że zgadza się z proponowaną oceną.

Przypominam, że w następnym tygodniu macie egzamin.


Cześć pisemna- 23 czerwca 2020 r. godz.10.00 (sala gimnastyczna)

Należy zgłosić się przynajmniej 30 minut wcześniej, posiadać maseczkę i własne przybory do pisania.

Część praktyczna- Hala warsztatowa

03.07.2020 r.
04.07.2020 r.
05.07.2020 r.

Otrzymaliście imienną informację w którym dniu zdajecie więc proszę sprawdzić.

Na egzamin należy przyjechać najpóźniej 30 minut przed egzaminem.
Pamiętać należy o: dowodzie osobistym, maseczce oraz o materiałach i przyborach pomocniczych.
Na egzaminie praktycznym wymagany jest strój roboczy!!!

Proszę przywieźć uprane stroje robocze, a po egzaminie trzeba będzie zdać. Osoby, które zdały wcześniej strój roboczy muszą posiadać własny.

Życzę Wam powodzenia na egzaminach.

Anna Lisiecka