Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą kl. 2FTP

19.06.2020  Temat: Bezpieczne wakacje.

Celem lekcji jest uświadomienie uczniom niebezpieczeństw i zagrożeń w czasie wakacji, kształtowanie nawyku bezpiecznego spędzania czasu wolnego, utrwalenie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia.

Odpowiedzialne zachowanie podczas podróży:

-unikaj pustych przedziałów lub tych, w których przebywają osoby nietrzeźwe;

-nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru;

-w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające Cię osoby – najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszonkowych;

-unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek poczęstunków (napoje, alkohol)

Odpowiedzialne zachowanie podczas wypoczynku nad wodą:

-korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych;

-nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu;

-nigdy nie skacz do płytkiej wody o nieznanym dnie – taki skok może zakończyć się nieodwracalnym kalectwem;

-po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie – stopniowe schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicznego;

-zwracaj szczególna uwagę na osoby będące pod Twoją opieką.

 Odpowiedzialne zachowanie – POLE NAMIOTOWE
-nigdy nie zostawiaj cennych przedmiotów w namiocie,
-wybieraj tylko te pola, które mają swojego właściciela lub administratora, unikaj „dzikich” pól namiotowych,
-w razie pojawienia się na polu namiotowym grupy podejrzanych ludzi, zachowujących się głośno i agresywnie, a zwłaszcza jeśli są pijani, nigdy nie interweniuj sam(a) – wezwij Policję, informując jak liczna jest grupa.

Odpowiedzialne zachowanie w miejscowości, w której spędzasz wakacje:

-pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane;

-zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego;

-miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo – opóźnia reakcję;

-będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych — własny napój miej stale w zasięgu wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki (np. dosypanie substancji psychoaktywnych, w różnym stopniu ograniczających świadomość).

Odpowiedzialne zachowanie  – PRACE POLOWE
-zwracaj szczególną uwagę na dzieci, brak nadzoru ze strony zajętych pracami polowymi rodziców jest często przyczyną wypadku,
-zwracaj uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, zwłaszcza takich elementów jak pasy transmisyjne czy kosy kosiarki,
-w czasie przejazdu maszynami rolniczymi drogami publicznymi zadbaj o ich należyte oświetlenie,
-jadąc samochodem, w momencie zauważenia jadącej maszyny rolniczej czy człowieka pędzącego zwierzęta, zwolnij – przestraszone zwierzę może zachować się w sposób zupełnie nieprzewidywalny.

Zasady powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia. Gdy wzywasz pomoc:

  • podaj adres i opis miejsca zdarzenia (punkt odniesienia – most, przystań itp.);
  • opisz stan ofiary wypadku;
  • z telefonu komórkowego wybierz numer 112;
  • numer pogotowia ratunkowego 999;
  • Policja 997

ŻYCZĘ  BEZPIECZNYCH,  ZDROWYCH  I  UDANYCH  WAKACJI !

Beata Waszczuk